Minä olen Marika

Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, mutta sittemmin Vaasalaistunut kahden nuoren aikuisen äiti. Perheeseemme kuuluu myös pieni koira. Kuvaisin itseäni resilientiksi, elämänmyönteiseksi, huumorintajuiseksi ja oikeudenmukaiseksi, analyyttiseksi pohdiskelijaksi. Eläimet, luonto, ja läheisten kanssa vietetty aika ovat minulle työn ulkopuolella tärkeitä. Pohjalaisen luontokuvaaja Jukka Risikon upeat, kotisivullani esiintyvät kuvat kuvastavat hyvin Etelä-Pohjalaista sielunmaisemaani, ja rakkauttani Suomen luontoon. 

Olen työskennellyt terveydenhuoltoalalla yli 20 vuotta, josta viimeiset kymmenkunta vuotta sairaanhoitajana ja erityisohjaajana vaarallisten ja vaikeahoitoisten psykiatristen potilaiden, oikeuspsykiatristen potilaiden, mielentilatutkittavien ja vankipotilaiden parissa suljetussa vankilassa ja oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. Omaan pitkän kokemuksen niin väkivallan tekijöiden, silminnäkijöiden kuin uhrienkin hoidosta. Suhtaudun arvostavasti jokaisen asiakkaani ainutkertaiseen elämäntarinaan hänen taustastaan riippumatta.

Työkokemusta minulle on karttunut vuosien saatossa myös muista, keskenään hyvin erilaisista toimintaympäristöistä, kuten psykoterapeuttisesta vastaanottotyöstä, ikäihmisten parista, päihdehuollosta, ja jonkin verran myös nuorisopsykiatrian ja kliinisen sairaanhoidon puolelta.

Valmistuin keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi ja EMDR terapeutiksi Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta kesäkuussa 2020. Koen, että anatomian/fysiologian osaaminen, ja ihmisläheisessä sairaanhoitajan työssä karttunut pitkäaikainen kokemus täydentävät työskentelyäni keho-orientoituneena traumapsykoterapeuttina. Toisaalta olen aiemmassa ammatissani tullut huomaamaan, että traumatietoisuutta kaivataan kipeästi lisää kaikkeen ihmistyöhön. Nykytiedon, ja ihmisten kärsimystä indikoivien lukujen valossa näet tiedetään, että usein jo lapsuudessa alkanut traumaperäinen toksinen stressi ja ylisukupolvinen huono-osaisuus lisäävät merkittävästi paitsi inhimillistä kärsimystä, myös alttiutta myöhempään sairastavuuteen ja syrjäytymiseen.

Ylläpidän ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti koulutuksiin, vertaistyönohjaukseen ja yksilötyönohjaukseen. Seuraava tavoitteeni on hakeutua opiskelemaan työn ohessa stressilääketiedettä.

Millainen olen psykoterapeuttina?

Asiakkaat ovat luonnehtineet minua turvalliseksi, rauhalliseksi ja sensitiiviseksi, mutta myös jämäkäksi, rohkeaksi ja osallistuvaksi psykoterapeutiksi, joka onnistuu aina löytämään jostain ”sen punaisen langan”. Asiakkaat ovat kuvanneet, että vastaanotollani voi myötätuntoisessa ja turvallisessa hengessä tarkastella aivan kaikenlaisia teemoja – kokien samalla tulleensa arvostetuksi, kuulluksi ja kohdatuksi kokonaisena ihmisenä.   

Ymmärrän, että on olemassa erilaisia käsityksiä todellisuudesta. Pyrin kunnioittamaan kaikessa työskentelyssä asiakkaan subjektiivista kokemusta ja oman elämän asiantuntijuutta, sekä välttämään puolesta tietämistä. Toisaalta en pelkää haastaa uskomuksia, jotka saattavat ylläpitää traumaärsykkeiden toistuvasti laukaisemia turvastrategioita, käyttäytymisreaktioita tai ruumiillisia oireita. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi toivottomuutta viestivää tai kroonisia kiputiloja ylläpitävää kehon asentoa, taipumusta raivostua pienimmästäkin ärsykkeestä, suhtautua vihamielisesti muihin ihmisryhmiin, jähmettyä vuorovaikutustilanteissa, tai lamaantua arkisen haasteen edessä. Nämä reaktiot saattavat vaikuttaa ulkopuolisen silmin suhteettomilta ja oudoilta, ja ne johtavat herkästi väärinymmärryksiin, jos niitä ei tarkastella ihmisen henkilökohtaisen historian valossa. 

On tärkeää, että asiakas sitoutuu myös psykoterapian ulkopuolella tapahtuvaan muuhun terveydenhoitoonsa, sillä joskus huonossa hoitotasapainossa oleva perussairauskin saattaa ylläpitää tai pahentaa oireita.

Työskentelen suomen- ja englannin kielellä, sekä tarvittaessa tulkin välityksellä.

Miksi päädyin juuri keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi?

Kuvaisin keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa leikkisästi eräänlaiseksi salapoliisityöksi. Keho-orientoituneessa traumapsykoterapiassa minua viehättää erityisesti mahdollisuus työskennellä informaatiovirrassa tehokkaasti molempiin suuntiin – huipulta alas, ja alhaalta ylös. Tällaisen työskentelytavan tavoitteena on pyrkimys ajattelun ja kokemisen tasojen väliseen yhteistyöhön.

Keho-orientoituneena traumapsykoterapeuttina autan asiakasta lähestymään turvallisesti sitä psykologista ja ruumiillista kipua, jota hän on pyrkinyt ehkä koko elämänsä torjumaan ja välttelemään, usein traagisinkin seurauksin.

Ajattelen, että kehossa asuu alkukantainen viisaus. Sanotaan, että ”keho kertoo meille sen, mitä mieli ei pysty sanoittamaan”. Kehollisten menetelmien käyttö psykoterapiassa luo toivoa. On mielestäni lohdullinen ajatus, että vakavistakin traumaperäisistä häiriöistä voi asianmukaisen traumatyöskentelyn tuin toipua, eikä kukaan ole menneisyytensä vanki.

Minulla on erityisosaamista/lisäkoulutusta seuraavista aihepiireistä;

 • Traumaperäisen kroonisen häpeän arviointi ja hoito
 • Ylisukupolvinen traumatisoituminen (mm. sotatraumojen ylisukupolvisuus)
 • Reaktiivisen kiintymyssuhdehäiriön (RAD) hoito
 • Dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito
 • Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito
 • Lasten ja nuorten dissosiaatiohäiriöiden hoito
 • Radikalisoitumiseen liittyvät ilmiöt
 • Ihmiskaupan uhrien auttaminen ja hoito
 • Seksuaalirikollisten kanssa työskentely
 • Seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden hoito
 • Viha- ja väkivaltatyö
 • Kriisityö (mm. akuutit kriisitilanteet, defusing)

Työskentelen ensisijaisesti yksilöasiakkaiden kanssa, mutta tapaan asiakkaan luvalla mielelläni myös läheisiä. Tarjoan myös alaikäisten vanhempainohjausta, yksilötyönohjausta ja tukikeskusteluja erilaisissa elämän kriiseissä.

Ota yhteyttä

Marika Latikka
044 919 2729

marika@synkronia.fi

Katso kaikki yhteystiedot