EMDR-terapia

EMDR-terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing) -terapia

EMDR-terapia on tehokas hoitomuoto traumaattisten, nykyisyyttä häiritsevien muistojen, mielikuvien, uskomusten, tunteiden ja ruumiillisten oireiden työstämiseen. Se voi nopeuttaa merkittävästi asiakkaan toipumista traumatapahtuman jälkeen. EMDR-terapiaa kutsutaan perinteisesti ”silmänliiketerapiaksi”, mutta hoidossa on mahdollista hyödyntää silmänliikkeiden lisäksi myös kevyitä kosketuksia tai elektronisia, EMDR-terapiaan kehitettyjä laitteita. EMDR-terapiaa käytetään myös työssään traumaattisille tilanteille altistuvien ammattilaisten kuten sotilaiden, poliisien ja pelastushenkilöstön hoidossa.

EMDR-terapian avulla on myös mahdollista vahvistaa asiakkaan omia resursseja ennen vaativaa suoritusta, tai vahvistaa mielikuvaa turvapaikasta, jossa asiakas kokee olonsa mahdollisimman turvalliseksi. Silloin jos asiakkaalla ei ole kokemusta turvassa olemisesta, voidaan valita mikä tahansa paikka, jossa asiakkaalla on mahdollisimman levollinen olo. Turva- tai lempipaikka voi sijoittua myös menneisyyteen, tai olla kuviteltu.

EMDR-perusprotokolla soveltuu hyvin monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi on olemassa oma protokollansa esimerkiksi addiktioiden ja kroonisen kivun hoitoa, akuutteja kriisitilanteita (R-TEP), ryhmämuotoista akuuttien kriisitilanteiden (G-TEP) sekä akuutin trauman ja jatkuvan traumaattisen stressin (EMDR-PRECI/EMDR-IGTP) hoitoa varten. Kriisityöhön soveltuvia protokollia hyödynnetään työskentelyssä myös sota- ja kriisialueilla.

EMDR-terapia etenee kahdeksan vaiheisen hoitomallin mukaan seuraavasti;

  • Asiakkaan historian kartoittaminen ja EMDR-hoidon suunnittelu
  • Valmisteluvaihe
  • Työstettävän traumatapahtuman arviointi
  • Poisherkistäminen
  • Myönteisen uskomuksen juurruttaminen
  • Kehon ”skannaus”, eli kehollisten reaktioiden ja aistimusten läpikäyminen
  • Istunnon lopettaminen
  • Hoidon tulosten uudelleenarviointi

Itse hyödynnän työskentelyssä ensisijaisesti silmänliikkeitä ja EMDR-perusprotokollaa. Olen suorittanut EMDR I ja II tason -koulutukset, sekä akuutin kriisin EMDR-hoitoon tarkoitetut R-TEP ja G-TEP -koulutukset. Lisäksi olen traumapsykoterapeuttikoulutukseni puitteissa saanut koulutuksen myös EMDR-IGTP protokollan käyttöön.

Ota yhteyttä

Marika Latikka
044 919 2729

marika@synkronia.fi

Katso kaikki yhteystiedot