Psykoterapiapalvelut VAASASSA

Traumaattiset kokemukset voivat olla mittasuhteiltaan lähes millaisia tahansa. Ne voivat olla varhaisissa kiintymyssuhteissa syntyneitä kehityksellisiä vaurioita, yksittäisiä traumaattisia kokemuksia, historiallisia koko kansakuntaa koskettaneita tragedioita, itselle tärkeän yhteisön sisällä tapahtuneita vääryyksiä, tai perheen sisäisiä synkkiä salaisuuksia. Traumassa ei siis ole kyse niinkään itse traumatapahtumasta, vaan pikemminkin siitä, millä tavoin se on yksilöön tai yhteisöön vaikuttanut.

Psykoterapiapalvelu Synkronia tarjoaa asiakkailleen keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa ja EMDR-terapiaa. Keho-orientoitunut traumapsykoterapia on Kelan hyväksymä kuntoutusmuoto, joka soveltuu kaiken ikäisille asiakkaille eri asteisten traumaperäisten häiriöiden lyhyt- ja pitkäaikaiseen hoitoon. EMDR-terapiaa voidaan sisällyttää muuhun psykoterapiatyökentelyyn, tai toteuttaa omana lyhytaikaisena hoitojaksonaan. Sen avulla on myös mahdollista resurssoida asiakasta ennen vaativaa suoritusta.

Vastaanotolle on mahdollista hakeutua omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä, mutta Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin laatiman arvion ja lähetteen.  Katso lisätietoa Kelan sivuilta.

Kehollisten menetelmien käyttö osana psykoterapeuttista hoitoa luo toivoa. Ajattelun ja kokemisen tasojen väliseen yhteistyöhön tähtäävät menetelmät mahdollistavat syvemmälle ulottuvan toipumisen. Nykytiedon valossa tiedetään, että aivojen plastisuus säilyy läpi elämän, ja keholla on luontainen pyrkimys toipumiseen. On lohdullinen ajatus, että vakavistakin traumoista on mahdollista asianmukaisen traumatyöskentelyn tuin toipua. Keskeistä on, että traumatisoituminen tunnistetaan, ja asiakas saa siihen asianmukaista hoitoa.

Lue halutessasi aihepiiristä lisää Synkronian kotisivuilta, joiden tavoitteena on edistää traumatietoisuutta.

Älä jää yksin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan yhdessä tilannettasi – tuntuipa tilanteesi sinusta kuinka kiperältä tahansa.

Mahdollisuus ottaa vastaan uusia asiakkaita. Tarjolla myös yksilötyönohjausta, vanhempainohjausta ja tukikeskusteluja erilaisissa elämän kriiseissä.

Psykoterapiapalvelu Synkronia seuraa ajankohtaisia pandemiasuosituksia. Jääthän kotiin, jos tiedossasi on altistuminen, sinulla on koronavirustartuntaan tai influenssaan viittaavia oireita, tai olet palannut juuri ulkomaanmatkalta korkean tartuntariskin alueelta. Tapaaminen on mahdollista toteuttaa joustavasti myös etäyhteyden välityksellä.

Traumaattiset kokemukset voivat olla mittasuhteiltaan lähes millaisia tahansa. Ne voivat olla varhaisissa kiintymyssuhteissa syntyneitä kehityksellisiä vaurioita, yksittäisiä traumaattisia kokemuksia, historiallisia koko kansakuntaa koskettaneita tragedioita, itselle tärkeän yhteisön sisällä tapahtuneita vääryyksiä, tai perheen sisäisiä synkkiä salaisuuksia. Traumassa ei siis ole kyse niinkään itse traumatapahtumasta, vaan pikemminkin siitä, millä tavoin se on yksilöön tai yhteisöön vaikuttanut.

Psykoterapiapalvelu Synkronia tarjoaa asiakkailleen keho-orientoitunutta traumapsykoterapiaa ja EMDR-terapiaa. Keho-orientoitunut traumapsykoterapia on Kelan hyväksymä kuntoutusmuoto, joka soveltuu kaiken ikäisille asiakkaille eri asteisten traumaperäisten häiriöiden lyhyt- ja pitkäaikaiseen hoitoon. EMDR-terapiaa voidaan sisällyttää muuhun psykoterapiatyöskentelyyn, tai toteuttaa omana lyhytaikaisena hoitojaksonaan. Sen avulla on myös mahdollista resurssoida asiakasta ennen vaativaa suoritusta.

Vastaanotolle on mahdollista hakeutua omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä, mutta Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten tarvitset psykiatrin laatiman arvion ja lähetteen.  Katso lisätietoa Kelan sivuilta.

Kehollisten menetelmien käyttö osana psykoterapeuttista hoitoa luo toivoa. Ajattelun ja kokemisen tasojen väliseen yhteistyöhön tähtäävät menetelmät mahdollistavat syvemmälle ulottuvan toipumisen aivojen kolmitasojärjestelmässä. Nykytiedon valossa tiedetään, että aivojen plastisuus säilyy läpi elämän, ja keholla on luontainen pyrkimys toipumiseen. On lohdullinen ajatus, että vakavistakin traumoista on mahdollista asianmukaisen traumatyöskentelyn tuin toipua. Keskeistä on, että traumatisoituminen tunnistetaan, ja asiakas saa siihen asianmukaista hoitoa.

Lue halutessasi lisää Synkronian kotisivuilta, joiden tavoitteena on edistää traumatietoisuutta.

Älä jää yksin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan yhdessä tilannettasi – tuntuipa tilanteesi sinusta kuinka kiperältä tahansa.

Mahdollisuus ottaa vastaan uusia asiakkaita. Tarjolla myös  yksilötyönohjausta, vanhempainohjausta ja tukikeskusteluja erilaisissa elämän kriiseissä.

Psykoterapiapalvelu Synkronia seuraa ajankohtaisia pandemiasuosituksia. Jääthän kotiin, jos tiedossasi on altistuminen, sinulla on koronavirustartuntaan tai influenssaan viittaavia oireita, tai olet palannut juuri ulkomaanmatkalta korkean tartuntariskin alueelta. Tapaaminen on mahdollista toteuttaa joustavasti myös etäyhteyden välityksellä.

Traumapsykoterapia

Keho-orientoituneen traumapsykoterapian pyrkimys on muovata asiakkaan autonomisen hermoston toimintaa niin, että terveen itsesäätelyn kehittyminen ja toipuminen ulottuisivat syvemmälle.

EMDR-terapia

EMDR terapia on tehokas hoitomuoto traumaattisten, nykyisyyttä häiritsevien muistojen, mielikuvien, uskomusten, tunteiden ja ruumiillisten oireiden työstämiseen. EMDR voi nopeuttaa merkittävästi asiakkaan toipumista traumatapahtuman jälkeen.

Minä olen Marika

Valmistuin keho-orientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi ja EMDR terapeutiksi Oulun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta kesäkuussa 2020.